uantum-Atom Optics Laboratory

ห้องปฎิบัติการทัศนศาสตร์เชิงอะตอมควอนตัม

ภาพวิดีโอแสดงกลุ่มอะตอมรูบิเดียมเย็นที่ถูกกักไว้ภายในเซลล์แก้วภายใต้สภาวะสุญญากาศที่ความดันอากาศ 10-8 ทอร์ (0.01 ไมโครทอร์) ซึ่งความถี่ของแสงเลเซอร์ที่ใช้ในการกักขังและปั๊มอะตอมรูบิเดียมครอบคลุมความถี่ของวัฏจักรกับดักแม่เห็กเชิงทัศนศาสตร์ของระดับชั้นพลังงานละเอียดไฮเปอร์ในเส้นสเปกตรัม ดี-2 ของธาตุรูบิเดียม จึงทำให้เกิดการกระพริบเป็นช่วง ๆ ของกลุ่มอะตอมรูบิเดียม